Coriolisova mjerila protoka mase tekućih i plinovitih medija

KROHNE Coriolisova mjerila protoka mase

Kad se radi o Coriolisovim masenim mjeračima, njihova vrhunska tehnologija ne bi smjela biti pitanje cijene. Tehnologija masenih mjerača se temelji na Coriolisovom principu. Maseni protok tekućina i plinova ovisi o devijaciji mjernih cijevi uzrokovane protokom medija. Također preko rezonantne frekvencije vibrirajućih cijevi možemo dobiti i gustoću medija. KROHNE Coriolisove mjerače odlikuje visoka točnost čak i kod vrlo brzih promjena temperature medija. Zbog ravnih cijevi pad tlaka je sveden na minimum. Procesna temperatura do 350°C kao i tlak do 100bara

KROHNE – OPTIMASS 1000

  • Točnost: Tekućine +/-0.1%, Plinovi +/-0.5, Gustoća +/-2kg/m3
  • Strujni, impulsni i statusni izlazi
  • Komunikacija: HART, FF, PA, DP, Modbus
  • Procesni priključak od DN 15 do DN 50
  • Temperatura medija od -40°C do 130°C
  • Tlak do 100bar
  • ATEX, FM, CSA, NEPSI
Entrained Gas Managment

Krohne OPTIMASS serija s naprednom EGM (Entrained Gas Managment) tehnologijom je trenutno jedina vrsta mjerača na tržištu koja mjeri udio plina u tekućini od 0…100%

http://krohne.com/en/products/flow-measurement/mass-flowmeters/entrained-gas-management

OPTIMASS 2400
  • Robusna izvedba s 2 ili 4 mjerne cijevi
  • Dimenzije do DN 400 i tlakom do čak 180 barg
  • Custody transfer aplikacije